لیست دوره های آموزشی پژوهشگاه استاندارد


 عنوان دوره  تاریخ شروع  تاریخ پایان  هزینه

تخمین عدم قطعیت 1398/07/29 1398/07/30 6,500,000 ریال

مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 1398/08/01 1398/08/01 5,500,000 ریال

ممیزی آزمایشگاه براساس استاندار د 17025 1398/08/11 1398/08/12 6,500,000 ریال

فراخوان برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت بازدهی آب-الزامات و راهنمای کاربرد 1398/08/12 1398/08/12 6,500,000 ریال

تضمین کیفیت نتایج آزمون 1398/08/13 1398/08/14 5,500,000 ریال

بازرسی آسانسور های الکتریکی بر اساس استاندارد 1-6303 1398/08/18 1398/08/20 6,500,000 ریال

مبانی و مستندسازی و ممیزی داخلی آزمایشگاه هاISO/IEC 17025ویرایش 2017 1398/08/20 1398/08/22 7,500,000 ریال

آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی(مرحله دوم) 1398/08/21 1398/08/23 18,000,000 ریال

تربیت ارزیاب فنی 17020 1398/08/26 1398/08/27 6,500,000 ریال

تربیت ارزیاب فنی مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد 17025 1398/08/29 1398/08/30 6,000,000 ریال

بازرسی جوش 1398/09/04 1398/09/06 6,500,000 ریال

کارگاه کنترل عملکرد محیط های کشت 1398/09/12 1398/09/13 8,000,000 ریال

آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی(مرحله اول) 1398/09/23 1398/09/24 18,000,000 ریال

کارگاه کنترل عملکرد محیط های کشت 1398/10/22 1398/10/23 8,000,000 ریال


مشاهده لیست تمام دوره ها (15 دوره)


 

 

              
کتاب آموزش پژوهشگاه  
                    
کانال پیام رسان سروش  
                
پیوندها  
                 
دانلود منابع  

 

 

 

              
مجامع علمی  
              
استانداردهای ملی  
              
نشریات معتبر  

 

 

              
امکانات آموزشی  

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
معرفی پژوهشگاه استاندارد مجوزهای آموزشی امکانات آموزشی پژوهشگاه استاندارد 6 مورد از انتظاراتی که کارمندان از کارآفرینان دارند تولید کاملترین اسکن از ارتباطات داخلی مغز مبانی سازمان یاد گیرنده
 
گزارش تصویری
 
فلیم ها
صفحه اصلی | تماس با ما کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پژوهشگاه استاندار ایران می باشد