لیست دوره های آموزشی پژوهشگاه استاندارد


 عنوان دوره  تاریخ شروع  تاریخ پایان  هزینه

اندازه گیری گلوکز، فروکتوز و ساکارز به روش کروماتوگرافی مایع در آبمیوه ها و آب سبزیجات 1398/06/05 1398/06/05 4,000,000 ریال

اصول و مبانی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 1398/06/06 1398/06/06 5,500,000 ریال

اصول و مبانی جذب اتمی 1398/06/06 1398/06/06 6,500,000 ریال

مدیریت بخار در فرآیندهای صنعتی 1398/06/09 1398/06/10 4,000,000 ریال

نمونه برداری کالا و تجهیزات از گمرکات 1398/06/12 1398/06/13 5,500,000 ریال

تشریح الزامات و مستندسازی بر اساس استاندارد 17025:2017 1398/06/13 1398/06/14 5,500,000 ریال

اصول و مبانی ارزیابی اقتصادی پروژه های صرفه جویی انرژی بر طبق استاندارد ISO 50044 1398/06/23 1398/06/24 4,000,000 ریال

مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2018 1398/06/23 1398/06/24 6,500,000 ریال

سمینار علمی بررسی اصول و مبانی کنترل کیفیت سیستمهای مجرایی برای مدیریت کابل - بررسی استانداردهای سری 11215 و چالشهای موجود 1398/06/25 1398/06/25 20,000,000 ریال

بازرسی خودروهای CNG بر اساس استاندارد6792-9747-9426 1398/06/26 1398/06/28 7,000,000 ریال

کارگاه آموزشی بازآموزی استانداردهای کاشی و سرامیک 1398/07/ 1398/07/ 2,000,000 ریال

مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 1398/07/01 1398/07/01 5,500,000 ریال

کارگاه عملی کروماتوگرافی مایع در حوزه افزودنی های غذایی 1398/07/08 1398/07/08 4,000,000 ریال

مبانی و ممیزی داخلی ISO9001 بر اساس استاندارد ISO19011:2018 1398/07/08 1398/07/10 5,000,000 ریال

آشنایی بامبانی و ممیزی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020:2012 1398/07/14 1398/07/16 6,000,000 ریال

ممیزی آزمایشگاه براساس استاندار د 17025 1398/07/15 1398/07/16 6,000,000 ریال

آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی(مرحله اول) 1398/07/15 1398/07/17 18,000,000 ریال

قانون تصمیم گیری بر اساس استاندارد ISO guide 98-4 1398/07/20 1398/07/20 6,500,000 ریال

کارگاه کنترل عملکرد محیط های کشت 1398/07/21 1398/07/22 8,000,000 ریال

بازرسی شیر مخازن 1398/07/23 1398/07/23 3,500,000 ریال

تربیت ارزیاب 17020 1398/07/29 1398/07/30 6,500,000 ریال

تربیت ارزیاب فنی مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد 17025 1398/07/29 1398/07/30 6,000,000 ریال

مبانی و مستندسازی و ممیزی داخلی آزمایشگاه هاISO/IEC 17025ویرایش 2017 1398/08/20 1398/08/22 5,500,000 ریال

آموزش جامع مدرسان سیستم مدیریت انرژی(مرحله دوم) 1398/08/21 1398/08/22 22,000,000 ریال

کارگاه کنترل عملکرد محیط های کشت 1398/09/12 1398/09/13 8,000,000 ریال

کارگاه کنترل عملکرد محیط های کشت 1398/10/22 1398/10/23 8,000,000 ریال


مشاهده لیست تمام دوره ها (28 دوره)


 

 

              
کتاب آموزش پژوهشگاه  
                    
کانال پیام رسان سروش  
                
پیوندها  
                 
دانلود منابع  

 

 

 

              
مجامع علمی  
              
استانداردهای ملی  
              
نشریات معتبر  

 

 

              
امکانات آموزشی  

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
معرفی پژوهشگاه استاندارد مجوزهای آموزشی امکانات آموزشی پژوهشگاه استاندارد 6 مورد از انتظاراتی که کارمندان از کارآفرینان دارند تولید کاملترین اسکن از ارتباطات داخلی مغز مبانی سازمان یاد گیرنده
 
گزارش تصویری
 
فلیم ها
صفحه اصلی | تماس با ما کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پژوهشگاه استاندار ایران می باشد