مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی در حوزه معاونت پژوهشی، ضمن تلاش در جهت توسعه آموزش و اشاعه فرهنگ استاندارد در کشور، مسئولیت آموزش کارکنان پژوهشگاه استاندارد و ساماندهی مراتب تحصیلات تکمیلی کارکنان را به عهده دارد.

مهم ترین وظایف و فعالیتهای این دفتر به شرح ذیل می باشد:

الف) تحصیلات تکمیلی

 • ایجاد و تصویب رشته های جدید در حیطه استاندارد سازی در مقطع کارشناسی ارشد
 • ایجاد زمینه مناسب برای جذب دانشجوی دکترای پژوهش محور در رشته های مرتبط با فعالیتها و وظایف پژوهشگاه
 • انجام امور مربوط به دانشجویان و بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوطه
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی
 • برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به منظور بررسی و تصمیم گیری مسائل آموزشی و تصویب موضوعات پایان نامه تحصیلی
 • اطلاع و آگاهی از مفاد آئین‌نامه‌ها, بخشنامه‌ها و آخرین تغییرات و اصلاحات

ب) برگزاری دوره ها، کارگاهها و سمینارهای آموزشی

 • نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه مهارت های مدیران و کارکنان پژوهشگاه
 • اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی
 • مطالعه و تلاش در جهت شناسایی و برگزاری دوره های آموزشی بر اساس آخرین یافته های علمی
 • انجام امور مربوط به عقد قراردادهای مرتبط با آموزش
 • مطالعه و بررسی به منظور به کارگیری رویکردها و روش های نوین نظام آموزشی در پژوهشگاه
 • برگزاری دوره های آموزشی بر اساس درخواست صنایع و سایر نهادها و موسسات ذیربط
 • برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان
 • همکاری آموزشی با واحدهای تولیدی، مراکز دانشگاهی و سایر موسسات و وزارتخانه های دولتی

پ) صدور پروانه کارشناسی اساتید تمام دانشگاه

 • اطلاع رسانی به اساتید تمام دانشگاهها در سطح کشور، جهت اخذ پروانه کارشناسی استاندارد
 • بررسی مقدماتی مدارک متقاضیان
 • برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای اساتیدی که موفق به اخذ پروانه کارشناسی استاندارد سده اند.

ت) توسعه آموزش استاندارد سازی در کشور

 • تهیه و تدوین استراتژی بلند مدت ورود استاندارد سازی به آموزشهای رسمی کشور
 • تهیه و تدوین سرفصل دروس استاندارد سازی مرتبط با رشته های دانشگاهی و پیگیری تا تصویب آنها به عنوان واحد درسی
 • تلاش در جهت ورود مفاهیم استاندارد سازی در کتب درسی ابتدایی و متوسطه

ث) سایر فعالیتها

 • تدوین آیین نامه ها، دستورالعملها و  روشهای اجرایی
 • به روز سانی اطلاعات سایت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
 • ورود اطلاعات و ارائه آمار عملکرد
صفحه اصلی | تماس با ما کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پژوهشگاه استاندار ایران می باشد