برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت در پژوهشگاه استاندارد

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی دوره تخمین عدم قطعیت را به مدرسی جناب آقای دکتر امیر جهانبانی از ارزیاب و سرارزیاب بین المللی برجسته کشور را در تاریخ 26 و 27 تیرماه برگزار نمودند.لازم به ذکر است میزان مطلوبیت و رضایت از دوره آموزشی اعم از امتیاز ارزشیابی مدرس،محتوای دوره و رضایت از برگزاری دوره 4/77 از 5 احتساب گردید.

صفحه اصلی | تماس با ما کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پژوهشگاه استاندار ایران می باشد