اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

فراخوان برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت

فراخوان برگزاری دوره آموزشی ممیزی آزمایشگاهها بر اساس استاندارد ISO/IEC17025:2017

گروه پژوهشی مهندسی پزشکی برگزار مینماید

فراخوان برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت بازدهی آب-الزامات و راهنمای کاربرد

فراخوان برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک براساس ISO/IEC17025:2017

فراخوان برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی جوشکاری ذوبی-استاندارد ایزو3834-الزامات کیفیت جوشکاری ذوبی مواد فلزیو استاندارد ایزو 5961-آزمون تایید صلاحیت جوشکاران-جوشکاری ذوبی

فراخوان برگزاری دوره آموزشی استانداردهای 85 گانه خودرو

برگزاری دوره آموزشی بازرسی اصول و فنون کالا

برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون در پژوهشگاه استاندارد

1  - 2  - 3  -  

صفحه اصلی | تماس با ما کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پژوهشگاه استاندار ایران می باشد